Symbole i Logotypy Powiatu

Liczba odwiedzających: 12586
HERB POWIATU GRÓJECKIEGO:
 
Herb powiatu nawiązuje do historycznych herbów tych ziem oraz do tradycji sadowniczych.
 
Na tarczy trójdzielnej:

w polu czerwonym biały orzeł bez korony; historyczny herb Mazowsza
w polu białym zielony, dwułapy smok; nawiązuje do historycznego herbu księstwa czersko - warszawskiego, który przedstawiał na tarczy czwórdzielnej w krzyż skadrowanego orła za smokiem (umieszczone w polach naprzeciwległych). (obecnie woj. mazowieckiego); Herb ten pojawił się po raz pierwszy na pieczęci ks. Mazowieckiego Janusza I pod koniec XIV w. Jego powstanie związane jest z podziałem Mazowsza między synów Siemowita III na dwa księstwa: płockie i czersko - warszawskie. Ponieważ ziemie powiatu grójeckiego leżą na terenach dawnego księstwa czersko- warszawskiego w herbie powiatu nawiązano do historycznego godła.
Czteropolowy herb księstwa istniał przez blisko 150 lat (do czasu włączenia Mazowsza do Korony), znany jest także z chorągwi księcia mazowieckiego Janusza I w bitwie pod Grunwaldem. Należy dodać, że Grójec w XIII w. był grodem kasztelańskim w ziemi czerskiej, której godłem był później smok.
W polu złotym (dolnym) zielona jabłoń z jedenastoma czerwonymi jabłkami - jest ona symbolem tradycji sadowniczych, z których słynie powiat grójecki (centrum największego w Polsce rejonu sadowniczego z dominacją jabłoni). Cechy charakterystyczne powiatu zostały wyrażone poprzez symbolikę barw heraldycznych; Biały - oznacza uczciwość, prawdę, pokorę, czystość; Zielony - nadzieję, radość, honor; Czerwony - odwagę, waleczność; Złoty - szlachetność, życzliwość, inteligencję.

           

 

LOGOTYP POWIATU GRÓJECKIEGO:

Logotyp i zasady jego ekspozycji to podstawowe narzedzia pozwalające na promowanie miasta oraz budowanie tożsamości marki Powiatu Grójeckiego w sposób właściwy. 

System identyfikacji wizualnej standaryzuje zasady użycia logotypu w komunikacji bezpośredniej Starostwa Powiatowego w Grójcu oraz komunikacji marketingowej Powiatu Grójeckiego. Pozwala to na budowę jednolitej lini graficznej we wszystkich materiałach informacyjnych.

Logotyp powstawał w procesie wyboru właściwej koncepcji graficznej, która współgrałaby z hasłem i odzwierciedlała charakter regionu Powiatu Grójeckiego. Pierwszym etapem była organizacja w maju 2019 r. „otwartego konkursu na Logotyp i hasło Powiatu Grójeckiego”. W wyniki czego udało się wyłonić 3 zwycięzkie prace oraz kilka interesujących haseł. Była to baza do dalszego działania, która miała decydujący wpływ na ostateczny kształt logotypu. Od początku wiedzieliśmy, że Jabłko będzie tym, co najważniejsze w naszym regionie i to na nim musimy oprzeć koncepcję wizualną. Powstało ponad 30 projektów logo, ostatecznie wybrana została forma bardzo klasyczna z użyciem kolorów czerwonego i zielone co wpisuje się całkowicie w charakter regionu jak „największego sadu jabłkowego Europy”.

POBIERZ: IDENTYFIKACJA WIZUALNA.pdf

logotyp__PG_poziom z haslem-mini.jpg (688 KB)