Gminy

Liczba odwiedzających: 13161

Urząd Gminy Belsk Duży
ul. Kozietulskiego 4A,
05-622 Belsk Duży
tel.: (048) 661-12-81 fax: (048) 661-13-40
e-mail: urzad@belskduzy.pl
www.belskduzy.pl


Urząd Gminy Chynów 

ul. Główna 67
05-650 Chynów
tel (048) 661 57 00, fax. 661 57 33
e-mail: wojt@chynow.pl
www.chynow.pl


Urząd Gminy Błędów
ul. Sadurkowska 13
05 – 620 Błędów
tel (048) 668 00 10 fax (048) 668 06 55
e-mail: urzad@bledow.pl
www.bledow.pl


Urząd Gminy Goszczyn
ul. Bądkowska 2
05-610 Goszczyn
tel. (048) 663-22-60 fax (048) 663-22-60
urząd@goszczyn.com.pl 
 

Urząd Gminy i Miasta Grójec
ul. Józefa Piłsudskiego 47
05-600 Grójec
tel. (048) 664-30-91, 664-30-92-centrala

(048) 664-23-01 - sekretariat

fax (048) 664-21-03
e-mail: urzad@grojecmiasto.pl
www.grojecmiasto.pl

Urząd Gminy Jasieniec
ul. Warecka 42
05-604 Jasieniec
tel. (048) 66 135 70 fax: (048) 66 135 81
e-mail: jasieniec@e-bip.pl
www.jasieniec.pl


Urząd Gminy i Miasta Mogielnica
Plac Rynek 1
05-640 Mogielnica
tel. (48) 66-35-149
e-mail: gmina@mogielnica.pl
www.mogielnica.pl


Urząd Gminy i Miasta Nowe Miasto n. Pilicą
Plac O. H. Koźmińskiego 1/2
26-420 Nowe Miasto nad Pilicą
tel. (048) 674 10 98 fax (048) 674 11 79
e-mail: nowemiasto@nowemiasto.pl
www.nowemiasto.pl


Urząd Gminy Pniewy
05-652, Pniewy
tel.: (048) 668 64 24 fax: (048) 668 64 24
e-mail: pniewy@pniewy.pl
edukacja@pniewy.pl
www.pniewy.pl

Urząd Miejski w Warce
Plac Stefana Czarnieckiego 1
05-660 Warka
Tel. (048) 665-12-00
Fax. (048) 667-22-28
e-mail: um@warka.org.pl
www.warka.pl