INWESTYCJE DOFINANSOWANE Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZ CELOWEGO

Liczba odwiedzających: 10095
Projekty inwestycyjne dofinansowane z Państwowego Funduszu Celowego.
Inwestycje dofinansowane z budzetu panstwa.jpg (13 KB)
 

W dniu 12 grudnia 2022 r. zawarta została umowa o udzielenie dofinansowania zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1633W Mogielnica – Dziarnów na odcinku od km 0+022,00 do km 0+705,00 w Mogielnicy ze względu na przebudowę drogi, budowę kanalizacji” z Wojewodą Mazowieckim z państwowego funduszu celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 

Zadanie swoim zakresem obejmowało wykonanie robót pomiarowych i rozbiórkowych, wycinkę drzew i krzaków, roboty ziemne, regulację wysokościową, nawierzchnię jezdni, chodnik, zjazdy, organizację ruchu, elementy drogowe, odwodnienie wykopu oraz sieć kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami.
DOFINANSOWANIE: 3 380 551,31 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI:  4 303 017,35 zł

 

Termin realizacji zadania 14.12.2022 r. do 02.10.2023 r

______________________________________________________________________________________

W dniu 14 lipca 2023 r. zawarta została umowa o udzielenie dofinansowania zadania pn. „Przebudowa ul. Tomaszowskiej na odcinku od skrzyżowania z drogami wojewódzkimi nr 707 i 728 do skrzyżowania z ul. Góra w Nowym Mieście nad Pilicą” z Wojewodą Mazowieckim z państwowego funduszu celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 

Zadanie swoim zakresem obejmuje wykonanie robót pomiarowych przy powierzchniowych robotach ziemnych, usunięcie kolidującej zieleni, roboty rozbiórkowe, wykonanie wykopu w gruntach kat. III – IV, z wywozem urobku, wykonanie nasypów, ustawienie obramowania nawierzchni z krawężników, oporników, obrzeży, regulacja wysokościowa wpustów, studzienek zaworów, budowę kanalizacji deszczowej wraz z wpustami deszczowymi, frezowanie nawierzchni, wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni, konstrukcji nawierzchni ścieżki rowerowej, konstrukcji nawierzchni chodników, konstrukcji nawierzchni opaski, konstrukcji nawierzchni zatok parkingowych i zjazdów,  organizacji ruchu, oraz wykonanie robót wykończeniowych – zieleni drogowej.
DOFINANSOWANIE: 8 014 754,56 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI:  10 153 443,21 zł

______________________________________________________________________________________

W dniu 12 grudnia 2022 r. zawarta została umowa o udzielenie dofinansowania zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1633W Mogielnica – Dziarnów na odcinku od km 0+022,00 do km 0+705,00 w Mogielnicy ze względu na przebudowę drogi, budowę kanalizacji” z Wojewodą Mazowieckim z państwowego funduszu celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 
Zadanie swoim zakresem obejmuje wykonanie robót pomiarowych i rozbiórkowych, wycinkę drzew i krzaków, roboty ziemne, regulację wysokościową, nawierzchnię jezdni, chodnik, zjazdy, organizację ruchu, elementy drogowe, odwodnienie wykopu oraz sieć kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami.
DOFINANSOWANIE: 3 604 317,98 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 4 303 017,35 zł

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1633W Mogielnica – Dziarnów na odcinku od km 0+022,00 do km 0+705,00 w Mogielnicy ze względu na przebudowę drogi, budowę kanalizacji

 

 

______________________________________________________________________________________
 
W dniu 9 lipca 2021 r zawarta została umowa o udzielenie dofinansowania zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1672W Warka - Chynów na odcinku od drogi powiatowej 1675W Wola Chynowska - Podgórzyce (0+004,35) do przejazdu kolejowego w m. Gośniewice gm. Warka (7+546,63)" z Wojewodą Mazowieckim w Ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 
DOFINANSOWANIE: 3 539 098,15 zł 
CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 7 078 196,30 zł
Zadanie obejmowało wykonanie robót pomiarowych i rozbiórkowych, wycinkę drzew i krzaków, roboty ziemne, odwodnienie, regulację wysokościową, nawierzchnie jezdni oraz nawierzchnię jezdni w miejscu remontu przepustów, pobocze , chodnik, zjazdy, regulacja wysokościowa, organizacja ruchu, elementy drogowe, kanał technologiczny.
Termin realizacji zadania 16.06.2021 do 29.10.2021
 
______________________________________________________________________________________
 
W dniu 9 lipca 2021 r zawarta została umowa o udzielenie dofinansowania zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1672W Warka - Chynów na odcinku od km 8+460,00 w m. Gośniewice do km 11+584,80 w Warce” z Wojewodą Mazowieckim w Ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 
DOFINANSOWANIE: 1 428 443,60 zł 
CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 2 856 887,20 zł
Zadanie obejmowało wykonanie robót pomiarowych, roboty rozbiórkowe , wycinkę drzew i krzaków, roboty ziemne, odwodnienie, regulacja wysokościowa, nawierzchnia jezdni, nawierzchnia jezdni w miejscu remontu przepustów, pobocze, chodnik, zjazdy, organizacja ruchu, elementy drogowe.
Termin realizacji zadania 16.06.2021 do 29.10.2021
 
______________________________________________________________________________________
 
 

W dniu 15 grudnia 2021 r. zawarta została umowa o udzielenie dofinansowania zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Grójcu na ul. Armii krajowej na drodze nr 1647W" z Wojewodą Mazowieckim z państwowego funduszu celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 

Zadanie swoim zakresem obejmowało wykonanie  robót ziemnych, przepustów,  kładki oraz chodnika, robót rozbiórkowych a także elementów drogowych.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1647W- ul. Armii Krajowej w Grójcu wykonana została poprzez budowę kładki nad rzeką Molnicą wraz z budową bezpiecznego przejścia dla pieszych, ścieżki pieszo – rowerowej, chodnika oraz odwodnienia.
DOFINANSOWANIE: 200 000,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCYJI: 584 663,45 zł

Termin realizacji zadania 15.12.2021 r. do 23.05.2022 r.

 

______________________________________________________________________________________

W dniu 17 maja 2022 r. zawarta została umowa o udzielenie dofinansowania zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1610W Sadków – Lewiczyn na odcinku od km 3+800 do km 6+234,90 w m. Belsk Duży, Grotów, Lewiczyn” z Wojewodą Mazowieckim z państwowego funduszu celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 

Zadanie swoim zakresem obejmowało wykonanie robót pomiarowych i rozbiórkowych, wycinkę drzew i krzaków, roboty ziemne, odwodnienie, regulację wysokościową, nawierzchnię jezdni oraz nawierzchnię jezdni w miejscu remontu przepustów, pobocze , chodnik, zjazdy, regulację wysokościową, organizację ruchu oraz elementy drogowe.
DOFINANSOWANIE: 2 708 776,11 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCYJI: 4 549 921,16 zł

Termin realizacji zadania 13.07.2022 r. do 23.09.2022 r.

______________________________________________________________________________________

W dniu 12 grudnia 2022 r. zawarta została umowa o udzielenie dofinansowania zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1633W Mogielnica – Dziarnów na odcinku od km 0+022,00 do km 0+705,00 w Mogielnicy ze względu na przebudowę drogi, budowę kanalizacji” z Wojewodą Mazowieckim z państwowego funduszu celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 

Zadanie swoim zakresem obejmuje wykonanie robót pomiarowych i rozbiórkowych, wycinkę drzew i krzaków, roboty ziemne, regulację wysokościową, nawierzchnię jezdni, chodnik, zjazdy, organizację ruchu, elementy drogowe, odwodnienie wykopu oraz sieć kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami.
DOFINANSOWANIE: 3 604 317,98 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI:  4 549 997,48 zł

______________________________________________________________________________________

W dniu 22 maja 2024 r. zawarta została umowa o udzielenie dofinansowania dla zadania pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1106W na odcinku Zbrosza Duża - Gośniewice” z Wojewodą Mazowieckim w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 

Zadanie swoim zakresem obejmuje: wykonanie robót pomiarowych przy powierzchniowych robotach ziemnych, wykonanie podbudowy MCE wraz z doziarnieniem kruszywem łamanym, wykonanie warstwy wiążącej z AC16 W, warstwy ścieralnej z AC11 S, poboczy z kruszywa łamanego, organizacji ruchu oraz wykonanie robót wykończeniowych.


DOFINANSOWANIE: 2 707 628,17

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 3 385 535,22 zł