DOŻYNKI

Liczba odwiedzających: 12415

Na terenie Powiatu Grójeckiego działają miejskie i gminne domy kultury, które są głównymi placówkami organizującymi życie kulturalne w swoich miejscowościach. Mieszkańcy gmin, bez względu na wiek, spotykają się tam w celach uczestnictwa w szeroko pojętej kulturze oraz dla rozwijania swoich zdolności artystycznych.

Wiele ośrodków kultury organizuje cykliczne imprezy kulturalne i rozrywkowe, które stanowią stały ich repertuar, przygotowuje obchody świąt narodowych. W gminach nieposiadających ośrodków kultury funkcje te spełniają szkoły oraz placówki oświatowe.


Wśród wydarzeń animowanych organizowanych przez ośrodki znajdują się także działania o charakterze ponadlokalnym oraz regionalnym. Oprócz wspólnych zagadnień każdy ośrodek posiada własną specyfikę i wyróżnia się ciekawymi formami działalności.Starostwo Powiatowe w Grójcu posiada prężnie działającą jednostkę kultury, którą jest Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce. Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce od początku swojego istnienia organizuje imprezy o charakterze kulturalnym, patriotycznym i naukowym. Koncerty jazzowe, poezji śpiewanej, muzyki klasycznej, wieczory autorskie, organizacji i partnerstwo w działaniach naukowych i popularno-naukowych takich jak konferencje czy publikacja wydawnictw, organizacja wystaw czasowych z zakresu historii i sztuki oraz przede wszystkim organizacja przedsięwzięć odwołujących się do pielęgnowania tradycji po osobie patrona jak i wielowiekowej spuścizny lokalnej, która swoim wymiarem często przeplata się z problematyką ogólnonarodową – to działania, które składają się na bogatą ofertę kulturalną wareckiego muzeum.

Imprezą kulturalną organizowaną przez Starostwo Powiatowe w Grójcu są Dożynki Powiatu Grójeckiego, podczas których promowane są zwyczaje, tradycja i kultura powiatu i twórczości ludowej, a także tradycje kulinarne tj. popularyzacja tradycyjnych potraw wśród mieszkańców powiatu. Podczas Dożynek Powiatowych prezentowane są stoiska z sztuką ludową oraz stoiska gminne prezentujące sztukę regionu.