Ekopracownia – tu rodzą się ekopomysły

Data: 12.06.2024 r., godz. 11.04    962
Tematyka ekologii zajmuje jedno z czołowych miejsc we współczesnej edukacji. Wiedzą o tym nauczyciele oraz uczniowie Zespołu Szkół im. Armii Krajowej Obwodu „Głuszec” – Grójec w Grójcu, gdzie już od marca prężnie działa nowoczesna Ekopracowania Odnawialnych Źródeł Energii zrealizowana w ramach ogólnopolskiego projektu: „Ekopracowania – zielone serce szkoły”.

Założenia projektu

„Ekopracownia – zielone serce szkoły” to projekt koncentrujący się na budowie nowoczesnych ekopracowni w szkołach. Jego celem jest kształtowanie postaw proekologicznych oraz zwiększenie świadomości ekologicznej młodego pokolenia w zakresie: przeciwdziałania emisjom, odnawialnych źródeł energii i niskoemisyjnego transportu, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Utworzenie Ekopracowni w ZS w Grójcu dofinansowano dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji w kwocie 67 500 zł. Wsparcie finansowe obejmuje m.in: sprzęt laboratoryjny, pomoce dydaktyczne, sprzęt audio-video, wyposażenie meblowe, tablice edukacyjne, pojemniki na odpady, różnorodne materiały (papiernicze, promocyjno-informacyjne, szkoleniowe), nośniki elektroniczne, roboty remontowo-budowlane.

Ekologiczne inicjatywy

Od momentu otwarcia Ekopracowni w ZS Grójec (odbyło się ono 13 marca 2024 r.) szkolna młodzież chętnie angażuje się w różnorodne proekologiczne działania, dzięki czemu jednocześnie poszerza swoje: wiedzę oraz horyzonty. Świadczy o tym nie tylko wykorzystywanie zakupionych pomocy laboratoryjnych podczas lekcji biologii, chemii, fizyki, geografii oraz prezentacja zakupionych pomocy podczas dni otwartych szkoły, ale również zrealizowane do tej pory projekty edukacyjne. Warto podkreślić, że w czasie zajęć dodatkowych uczniowie oceniali jakość wód i gleb powiatu grójeckiego – przeprowadzali analizę mikroskopową oraz chemiczną. Oprócz tych inicjatyw zorganizowane zostały jeszcze konkursy: wiedzy z okazji Dnia Ziemi oraz konkurs na temat odnawialnych źródeł energii dla szkół podstawowych.

 

Rozmawiali o ekologii

Podsumowaniem projektu „Ekopracownia – zielone serce szkoły” okazał się konkurs z okazji Dnia Ochrony Środowiska. Jego tematem przewodnim była ochrona środowiska w powiecie grójeckim. Przy tej okazji odbyła się także szkolna minikonferencja naukowa. Podczas niej uczniowie prezentowali wyniki projektów edukacyjnych poświęconych odnawialnym źródłom energii, co miało na celu zwiększenie świadomości ekologicznej oraz promowanie zrównoważonego rozwoju. W ramach działań badawczych młodzież skupiła się na takich tematach jak: energia słoneczna, energia wiatrowa, recykling i jego znaczenie, ochrona zasobów wodnych czy zrównoważone rolnictwo. Uczestnicy konkursu nagrali ponadto krótkie filmiki, które w interesujący sposób ukazywały praktyczne zastosowania omawianych technologii oraz korzyści płynące z ich wdrożenia.

 

Razem zmieniają przyszłość!

Bez wątpienia można stwierdzić, że otwarcie Ekopracowni przyczyniło się do zachęcenia młodzieży do podejmowania refleksji nad stanem naszego środowiska. Pokazało również, że nauka o ekologii może być fascynująca. Uczniowie zobaczyli, że mogą realnie wpływać na kreowanie lepszego, bardziej zrównoważonego świata, dzięki swojej aktywności na rzecz środowiska, w którym żyją. To wszystko nie udałoby się, gdyby nie opieka merytoryczna nauczycieli przedmiotów przyrodniczych z ZS w Grójcu – Aliny Stańczak, Anny Śliwy-Jóźwik, Wiesławy Płatek, Anny Ważyńskiej oraz Andrzeja Kosatki.

 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.jpg (102 KB)Ekopracownia – tu rodzą się ekopomysły
Ekopracownia – tu rodzą się ekopomysły, foto nr 1, Ekopracownia – tu rodzą się ekopomysły, foto nr 2, Ekopracownia – tu rodzą się ekopomysły, foto nr 3,