Kolejne inwestycje drogowe w Powiecie Grójeckim!

Data: 29.05.2024 r., godz. 15.00    1510
W środę, 29 maja, Starosta Grójecki Krzysztof Ambroziak i Wicestarosta Grójecki Adam Balcerowicz przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Witolda Kępki podpisali 3 umowy na inwestycje drogowe w Powiecie Grójeckim.
  • Przebudowa drogi powiatowej Nr 1656W Grójec - Miedzechów przez miejscowość Olszany.
Zadanie dofinansowane ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości: 400 000 zł.
Inwestycja współfinansowana z Gminą Jasieniec.
Całkowity koszt inwestycji: 1 237 052,68 zł
  • Przebudowa drogi powiatowej Nr 1658W Kępina - Czachów.
Zadanie dofinansowane ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości: 200 000 zł.
Inwestycja współfinansowana z Gminą Grójec i Gminą Jasieniec.
Całkowity koszt inwestycji: 591 104,73 zł.
  • Remont drogi powiatowej Nr 1651W Chynów – Pieczyska przez miejscowość Adamów Drwalewski.
Inwestycja współfinansowana z Gminą Chynów.
Całkowity koszt inwestycji: 873 177,00 zł
 
Przy podpisaniu umów obecni byli Członkowie Zarządu: Andrzej Zaręba, Janusz Karbowiak i Krzysztof Fiks, Przewodniczący Rady Powiatu Jan Madej, Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Grójec Jarosław Rupiewicz, Wójt Gminy Jasieniec Marta Cytryńska, Wójt Gminy Chynów Tadeusz Zakrzewski oraz przedstawiciele wykonawców.
 
Kolejne inwestycje drogowe w Powiecie Grójeckim
Kolejne inwestycje drogowe w Powiecie Grójeckim, foto nr 1, Kolejne inwestycje drogowe w Powiecie Grójeckim, foto nr 2, Kolejne inwestycje drogowe w Powiecie Grójeckim, foto nr 3,