bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Nabór na wolne stanowisko pracy

24.10.2013

Nabór na wolne stanowisko pracy: samodzielnego referenta ds. administracyjnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im.1 PLM „Warszawa” w Warce

Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Warce ul. Obwodowa 2,
05-660 Warka w zamkniętej kopercie z podanym adresem i numerem telefonu kontaktowego wraz z dopiskiem:
„Nabór na stanowisko samodzielnego referenta ds. administracyjnych” w terminie do 04.11.2013 r. do godz.13.00

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH im.1 PLM „Warszawa” W WARCE OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO SAMODZIELNEGO REFERENTA d/s ADMINISTRCYJNYCH.

 1. Adres jednostki:
  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
  ul. Obwodowa 2
  05-660 Warka
 2. Określenie stanowiska służbowego:
  samodzielny referent ds. administracyjnych
 3. Wymiar etatu:
  ½ etatu
 4. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:
  a) obywatelstwo polskie,
  b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw
  publicznych,
  c) wykształcenie średnie, wyższe lub studentka studiów zaocznych
  d) kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za
  przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu,
  przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządowi
  terytorialnemu, przeciwko wiarygodności dokumentów lub
  przestępstwu skarbowemu.
 5. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:
  a) biegła znajomość komputera (Word, Excel, Internet).
  b) znajomość obsługi programu Vulcan Sekretariat Uczniowski
  c) znajomość programu Vulcan Świadectwa Optivum
  d) umiejętność pracy w zespole, sumienność i rzetelność, dobra
  organizacja czasu pracy, gotowość do stałego podnoszenia swoich
  kwalifikacji.
 6. Zakres obowiązków:
  a) prowadzenie sekretariatu uczniowskiego z wykorzystaniem programu Sekretariat OPTIVUM,
  b) prowadzenie ewidencji osobowych uczniów
  c) prowadzenie druków ścisłego zarachowania,
  d) redagowanie pism.
  e)prowadzenie kasy
  f) sprawozdania uczniowskie
 7. Wymagane dokumenty:
  1. Curriculum vitae wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na
   przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 29-08-
   1997 o Ochronie Danych Osobowych – Dz. U. Nr 133, poz. 883)
  2. Podanie o przyjęcie na stanowisko objęte naborem.
  3. List motywacyjny.
  4. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje wymagane do zajmowania
   stanowiska.
  5. Dokumenty potwierdzające odpowiedni staż pracy.
  6. Inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje
   i umiejętności.
  7. Zapytanie o niekaralności.
  8. Forma i termin składania ofert:
   Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Zespołu Szkół
   Ponadgimnazjalnych w Warce ul. Obwodowa 2, 05-660 Warka
   w zamkniętej kopercie z podanym adresem i numerem telefonu
   kontaktowego wraz z dopiskiem: „Nabór na stanowisko samodzielny referent ds. administracyjnych”
   w terminie do 2013.11.05 do godz.12.00
   Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu
   05 listopada 2013 r. o godz.13.00
  9. Dodatkowych informacji udziela:
   Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Warce ul. Obwodowa 2
   05-660 Warka tel: 048 667 21-74

Opublikował: Jakub Staromłyński
Publikacja dnia: 24.10.2013

Dokument oglądany razy: 5831
« inne aktualności