bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, wiadomość została skasowana: 24.10.2013 z powodu:
zmiana

Informacja o wynikach naboru

03.02.2013

 Informujemy że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana p. Sylwia Grabowska zam. Michałów Dolny
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Na ww. stanowisko zostało złożone 2 aplikacje, w tym 2 kompletne i spełniająca wymagania formalne.
Na rozmowę kwalifikacyjna stawiła się tylko jedna kandydatka.
Członkowie Komisji, na przeprowadzonej rozmowie oceniali kandydata w skali od 0 do 4 pkt. pod kątem:
a) przygotowania merytorycznego
b) doświadczenia zawodowego
c) rozmowy kwalifikacyjnej
Komisja zakwalifikowała p. Sylwię grabowską do zawarcia umowy o pracę, ze względu na uzyskanie odpowiedniej ilości punktów (34 na 36 możliwych do uzyskania). Tematyka i wyniki rozmowy końcowej kandydata są dołączone do protokołu z przeprowadzonego naboru kandydatów.

Opublikował: Jakub Staromłyński
Publikacja dnia: 03.02.2013

Dokument oglądany razy: 1221
« inne aktualności