INFORMACJA O WYNIKACH PRZEPROWADZONEGO NABORU NA WOLNE STANOWISKO SPECJALISTA DS. ADMINISTRACYJNYCH

04.04.2017

 INFORMACJA
O WYNIKACH PRZEPROWADZONEGO NABORU NA WOLNE STANOWISKO
SPECJALISTA DS. ADMINISTRACYJNYCH

Uprzejmie informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko specjalista ds. administracyjnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. 1 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego „Warszawa” w Warce została wybrana Pani Izabela Wrzosek zamieszkała w Warce.
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Na ww. stanowisko złożone zostały 4 aplikacje, które spełniały wymagania formalne i były kompletne. Członkowie Komisji przeprowadzili rozmowy kwalifikacyjne z trzema kandydatkami. Po przeprowadzonej rozmowie kandydatki były oceniane w skali od 0 do 5 pkt. pod kątem:
1. przygotowania merytorycznego,
2. doświadczenia zawodowego,
3. rozmowy kwalifikacyjnej.
W wyniku przeprowadzonej rozmowy stwierdzono, że Pani Izabela Wrzosek posiada wymagane kwalifikacje i umiejętności gwarantujące rzetelne wykonywanie obowiązków na stanowisku specjalisty ds. administracyjnych.


Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
im. 1 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego „Warszawa” w Warce
Dorota Kreczmańska


Opublikował: Jakub Staromłyński
Publikacja dnia:
Podpisał:
Dokument z dnia:
Dokument oglądany razy: 512
21.11.2019 // www.zspwarka.grojec.pl/bip